Kadra

 

Wykształcona i doświadczona kadra Środowiskowego Domu Samopomocy zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Pracownicy stale podnoszą swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Dzięki temu mogą uatrakcyjniać zajęcia wspierająco-aktywizujące, odbywające się w ośrodku.                                                                                                                          

Wszyscy dbają o przyjazną i rodzinną atmosferę aby każdy uczestnik miał poczucie akceptacji.

 kk

Kadra ŚDS w Głownie

WIĘCEJ